ผู้ว่าฯ ชวนชาวศรีสะเกษประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าไหม-ผ้าฝ้าย ส่งร่วมประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ศรีสะเกษ – ผู้ว่าฯ ชวนชาวดอกลำดวนประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อรวบรวมนำส่งไปประดับ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (19 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ น.ส.วริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยมีการนำเอาผีเสื้อตัวอย่างที่ประดิษฐ์ไว้แล้ว มีสีสันอย่างสวยงามหลากหลายรูปแบบ มาแสดงให้ผู้มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้ชม ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนงมาร่วมรับฟังการแถลงข่าว

นายวัฒนากล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้จังหวัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัว ให้มีขนาดและสีแตกต่างกันตามความเหมาะสม และจัดส่งผีเสื้อประดิษฐ์ ให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

นายวัฒนากล่าวต่อว่า จ.ศรีสะเกษของเรามีผ้าลายลูกแก้วที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัด และมีการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์เด่น คือ ผ้าทอเบญจศรี ได้แก่ ศรีลาวา ศรีมะดัน ศรีลำดวน ศรีกุลา และศรีมะเกลือ และมีการปักแส่วผ้าที่มีความประณีต สวยงามมาตั้งแต่โบราณ เราจึงพร้อมใจกันว่าจะประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลายลูกแก้ว ผ้าทอเบญจศรี ที่เป็นอัตลักษณ์ของศรีสะเกษ และปักแส่วลวดลายด้วยเส้นไหมในปีกและขอบปีกผีเสื้อให้เกิดความสวยงามและเพิ่มมูลค่า

 

โดยจะมีการประดิษฐ์ผีเสื้อ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ชุดพิเศษ จำนวน 5 ตัว ได้แก่ โทนสีฟ้า หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โทนสีเหลือง หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โทนสีม่วง หมายถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทนสีส้ม หมายถึง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โทนสีส้ม หมายถึง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ชุดที่ 2 ชุดอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าลายลูกแก้ว ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอเบญจศรี แบบคละขนาด เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกคน และมีการปักแส่วเพื่อแสดงถึงสายใยรักจาก “พระราชินี” ถึง “ราษฎร” ผ่าน “ใยไหม” สายใยที่ไม่สิ้นสุด

 

นายวัฒนากล่าวอีกว่า วันนี้เราได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากร จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และผู้ประกอบการ OTOP ได้ทำแพตเทิร์นผีเสื้อประดิษฐ์เป็นตัวอย่าง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดได้รับทราบและนำไปเป็นตัวอย่างในการประดิษฐ์ผีเสื้อต่อไป

 

จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย จ.ศรีสะเกษจะจัดให้มีการประดิษฐ์ผีเสื้อร่วมกันในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-12.00 น. ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำแห่งนี้ ซึ่งสามารถเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ผ้าทอเบญจศรี มาร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่เป็นอัตลักษณ์ของศรีสะเกษ หลังจากนั้นให้รวบรวมและจัดส่งผีเสื้อประดิษฐ์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อที่ จ.ศรีสะเกษ จะได้จัดส่งผีเสื้อประดิษฐ์ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com