ฟ้องจำเลย 3 กรรม คือ 1.)มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 26 เม็ด 2.) จำหน่ายยาบ้า 20 เม็ด 3.)พยายามจำหน่ายยาบ้า 6 เม็ด ฟ้องได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 668/2562 คำฟ้องของโจทก์บรรยายว่า จำเ�Read More…