ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

กฏหมายยาเสพติด

สภ.เมืองเชียงราย ตามสืบสวนจนจับกุมได้ในพื้นที่ สภ.วังน้อย อยุธยา ใครมีอำนาจสอบสวน?

นาย ก. กับ นาย ข. เอาเรือไปขนยาบ้าจากลาว นาย ค. รับรถมารับต่อ หรือว่าแบ่งหน้าที่กันทำหรือไม่?

ติดคุกความผิดยาเสพติด ระหว่างติดคุกผิดนำของต้องห้ามเข้าเรือนจำอีก 1 กระทง แต่ต่อมาศาลตัดสินไม่ผิดคดียาเสพติด แล้วความผิดที่ 2 ยังอยู่หรือไม่?

ถูกจับคดียาเสพติด ขอลดหย่อนโทษเนื่องจากได้บอกข้อมูลปราบปรามยาเสพติดให้กับตำรวจที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี ศาลรับฟังหรือไม่?

พ.ร.บ.จราจรทางบก

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์


GuestPost