ผู้จัดการมรดกโอนที่ดินพิพาทเป็นของตนเองและโอนขายต่อไปให้ นาย ก. โดยไม่แบ่งให้แก่ทายาท จะฟ้องเพิกถอนนิติกรรม นาย ก. ได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2715/2562 ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง บัญญัติRead More…

ฟ้องจำเลย 3 กรรม คือ 1.)มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 26 เม็ด 2.) จำหน่ายยาบ้า 20 เม็ด 3.)พยายามจำหน่ายยาบ้า 6 เม็ด ฟ้องได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 668/2562 คำฟ้องของโจทก์บรรยายว่า จำเRead More…