10 หุ้นลูกรักเซียนดัง ผลตอบแทนปี 64 ราคายังซิ่งแรงแทบทุกตัว

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ในตลาดหุ้นไทยมีนักลงทุนประเภทขาใหญ่ หรือเซียนหุ้นคนดังไม่มากนัก ชื่อที่คุ้นหูผ่านตาเสมอๆ เช่น ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา วิชัย วชิรพงศ์ (เสี่ยยักษ์) เสี่ยป๋อง-วัชระ แก้วสว่าง เฮียฮง-สถาพร งามเรืองพงศ์ หมอพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี พีรนาถ โชควัฒนา ซึ่งมีหุ้นหลายตัวที่เซียนเหล่านี้ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ซึ่งในปี 64 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนราคาของหุ้นเหล่านี้สดใสและวิ่งแรงเกือบทุกตัว

1.ETC (บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์) ปัจจุบัน คนดังร่วมถือหุ้น 4 รายคือ 1.นายวิชัย วชิรพงศ์ (เสี่ยยักษ์) ถือในลำดับที่ 3 ถือ 1.45% 2.น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล (บอสคันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) ถือในลำดับที่ 7 ถือ 0.89% 3.นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ (นักลงทุนขาใหญ่) ในลำดับที่ 9 ถือ 0.57% และ 4.นายสิปปกร ขาวสอาด (เซียนหุ้นและนักจัดรายการชื่อดัง) ถือในลำดับที่ 10 ถือ 0.56% โดยมีบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 43.93%

ธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ผลตอบแทนราคาปี 64 YTD +67.91% ส่วนปี 63 คือ -28.08% ราคาปิดล่าสุด 3.14 บาท เหลืออัปไซด์ 21.02% จากราคาเป้าหมาย 3.80 บาท

2.CHAYO (บมจ.ชโย กรุ๊ป) ปัจจุบัน คนดังร่วมถือหุ้น 4 รายคือ 1.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา (เซียนหุ้นเพื่อนซี้รุ่นเดียวกับ ดร.นิเวศน์) ถือในลำดับที่ 2 ถือ 3.84% 2.นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือในลำดับที่ 4 ถือ 3.36% 3.นายสุระ คณิตทวีกุล (เจ้าพ่อคอม 7) 2.36% และนางวราณี เสรีวิวัฒนา (ภรรยา ดร.ไพบูลย์) ถือ 1.75% โดยมีนาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ถือใหญ่สุด ถือ 34.52%

ธุรกิจของกลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ผลตอบแทนราคาปี 64 YTD +61.30% ส่วนปี 63 คือ +70.07 % และปี 62 คือ +65.79% ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 12.40 บาท เหลืออัปไซด์ 36.69% จากราคาเป้าหมาย 16.95 บาท

3.JMT (บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส) ปัจจุบัน มีนักลงทุนมืออาชีพเข้าร่วม 4 รายคือ 1.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ถือในลำดับที่ 3 ถือ 3.05% 2.นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือในลำดับที่ 4 ถือ 2.22% 3.นาย ณ ภัทร ปัญจคุณาธร (นักลงทุน VI) ถือในลำดับที่ 6 ถือ 1.11% และ 4.น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา (ลูกสาว ดร.ไพบูลย์) ถือในลำดับที่ 7 ถือ 1.09% ซึ่งเท่ากับ ดร.ไพบูลย์ กับลูกสาวถือรวม 4.14% โดยมี (บมจ.เจ มาร์ท) ถือใหญ่สุด 53.91%

ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้-ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ผลตอบแทนราคาปี 64 YTD +79.14% ส่วนปี 63 คือ +80.00% และปี 62 คือ +78.57% ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 63.00 บาท ดาวน์ไซด์ 6.16% จากราคาเป้าหมาย 59.12 บาท

4.JMART (บมจ.เจ มาร์ท) ธุรกิจจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีนายพีรนาถ โชควัฒนา ถือในลำดับที่ 6 ถือ 2.55% นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือในลำดับที่ 9 ถือ 1.97% โดยมีนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ถือหุ้นใหญ่สุด 17.10% (ใน 10 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่มีคนนามสกุลสุขุมวิทยาถือด้วย 3 คน รวมแล้ว 35.82%)

บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี มีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลตอบแทนราคา ปี 64 YTD +158.75% ส่วนปี 63 คือ 139.52% และปี 62 คือ 117.51% ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 51.75 บาท เหลืออัปไซด์ 0.25% จากราคาเป้าหมาย 51.88 บาท

5.BEM (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) มีคนดัง 2 คน ร่วมถือหุ้น คือ 1.นายวิชัย วชิรพงศ์ (เสี่ยยักษ์) ถือในลำดับที่ 6 ถือ 2.29% และ 2.นายมิน เธียรวร (นักลงทุนขาใหญ่มือการเงินเครือซีพี) ถือในลำดับที่ 10 ถือ 1.23% โดยมี บมจ.ช.การช่าง ถือใหญ่สุด 31.32% และยังมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถือ 8.22% และสำนักงานประกันสังคมถือ 3.81%

ธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ผลตอบแทนปี 64 YTD +3.01% ส่วนปี 63 คือ -23.85% และปี 62 คือ +12.37% ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 8.55 บาท เหลืออัปไซด์ 19.88% จากราคาเป้าหมาย 10.25 บาท

6.SINGER (บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย) มีเฮียฮง นายสถาพร งามเรืองพงศ์ ถือในลำดับที่ 4 ถือ 3.74% และนางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ (แม่เฮียฮง) ถือในลำดับที่ 5 ถือ 2.93% และ นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือในลำดับที่ 10 ถือ 1.38% โดยมีบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 34.64%

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ ผลตอบแทนปี 64 YTD +99.63% ส่วนปี 63 คือ +377.06% และปี 62 คือ -9.76% ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 51.00 บาท ดาวน์ไซด์ 0.98% จากราคาเป้าหมาย 50.50 บาท

7.LANNA (บมจ.ลานนารีซอร์สเซส) มีคนดัง 2 คน ร่วมถือหุ้น คือ 1.นายทวีฉัตร จุฬางกูร (นักลงทุนพอร์ตใหญ่) ถือในลำดับที่ 2 ถือ 8.58% และ 2.มีเฮียฮง-สถาพร งามเรืองพงศ์ ถือในลำดับที่ 5 ถือ 3.80% โดยมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือใหญ่สุด 44.99%

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลตอบแทนปี 64 YTD +120.78% ส่วนปี 63 คือ 0.00% และปี 62 คือ -34.19% ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 17.00 บาท ไม่มีราคาเป้าหมาย

8.IP (บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา) มีนายธำรงชัย เอกอมรวงศ์ ถือในลำดับที่ 6 ถือ 2.14% นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม ถือในลำดับที่ 8 ถือ 1.63% โดยมีนายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ถือใหญ่สุด 40.35% และยังมีนายธีรพงศ์ จันศิริ (เจ้าของและ CEO บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) ถือในลำดับที่ 4 ถือ 2.93%

ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงาม ผลตอบแทนราคาปี 64 YTD +114.88% ส่วนปี 63 คือ +106.30% และปี 62 คือ -35.20%ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 20.00 บาท เหลืออัปไซด์ 25.25% จากราคาเป้าหมาย 25.05 บาท

9.PROEN (บมจ.โปรเอ็น คอร์ป) 1.นาย วิชัย วชิรพงศ์ (เสี่ยยักษ์) ถือในลำดับที่ 3 ถือ 3.40% และนางโสภิศ แก้วสว่าง (ภรรยาเสี่ยป๋อง เซียนหุ้นคนดัง) ถือในลำดับที่ 8 ถือ 0.95% และ น.ส.หทัยชนก วชิรพงศ์ (ลูกสาวเสี่ยยักษ์) ถือในลำดับที่ 10 ถือ 0.63% โดยมีนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ถือใหญ่สุด 38.09% และยังมีนายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค (บอสใหญ่บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) ถือในลำดับที่ 8 ถือ 0.85%

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ เทียบกับราคา IPO 3.25 บาท กับราคาปิดล่าสุด 6.35 บาท เพิ่มขึ้น 95.38%

10.MC (บมจ.แม็คกรุ๊ป) มีคนดัง 2 คนร่วมถือ 1.นายพีรนาถ โชควัฒนา (เครือสหพัฒนา) ถือในลำดับที่ 6 ถือ 2.11% และ 2.นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร (ภรรยา ดร.นิเวศน์) ถือในลำดับที่ 9 ถือ 1.25% โดยมี น.ส.สุณี เสรีภาณุ ถือใหญ่สุด 43.04%

ผลตอบแทนราคาปี 64 YTD -7.11% ส่วนปี 63 คือ +34.01% และปี 62 คือ -32.57% ขณะที่ราคาล่าสุดปิด 9.15 บาท เหลืออัปไซด์ 14.75% จากราคาเป้าหมาย 10.50 บาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่บรรดาเซียนหุ้นเหล่านี้เข้าไปร่วมถือด้วย แต่อาจจะไม่เข้าเกณฑ์ ทำให้ไม่ปรากฏรายชื่อใน 10 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ และที่สำคัญไม่มีใครการันตีว่าหุ้นที่มีเซียนเข้ามาถือแล้วจะทำราคาพุ่งทุกตัวเสมอไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket