ผู้บริโภคร้องสายด่วน 1569 ปี 64 จำนวน 4,200 เรื่อง เผยอาหาร-เครื่องดื่มมากสุด

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

กรมการค้าภายในเผยสถิติร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ปี 64 มีจำนวน 4,200 เรื่อง ลดลงจากปี 63 ที่มี 5,432 เรื่อง เป็นการร้องเรียนอาหารและเครื่องดื่มมากสุด ตามด้วยของใช้ประจำบ้าน ส่วนหน้ากากอนามัย มี 53 เรื่อง จัดการครบทุกเรื่องแล้ว ระบุการร้องเรียนขายออนไลน์เริ่มมีมากขึ้น แนะตรวจสอบผู้ค้า ก่อนซื้อขาย และเก็บหลักฐานให้ดี

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สถิติการรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ของปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจำนวน 4,200 เรื่อง ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวน 5,432 เรื่อง เนื่องจากในปี 2564 สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอยู่ในภาวะปกติ และกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการดูแลราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เพื่อลดค่าครองชีพ ทำให้สินค้าอยู่ในภาวะปกติและลดลงบางช่วง การร้องเรียนสินค้าราคาแพงในภาพรวมจึงลดลงตาม

สำหรับการร้องเรียนปัญหาราคาสินค้าในปี 2564 พบว่า มีการร้องเรียนหมวดอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 1,357 เรื่อง รองลงมา คือ หมวดของใช้ประจำบ้าน 373 เรื่อง (รวมหน้ากากอนามัย) หมวดของใช้ส่วนบุคคล 236 เรื่อง รายการบริการ 229 เรื่อง หมวดเกษตร 130 เรื่อง หมวดยานยนต์และอุปกรณ์ 104 เรื่อง หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 88 เรื่อง หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 72 เรื่อง หมวดวัสดุก่อสร้าง 42 เรื่อง หมวดผลิตภัณฑ์กระดาษและเครื่องเขียน 13 เรื่อง และหมวดอื่น ๆ 1,556 เรื่อง

ทั้งนี้ ในหมวดของใช้ประจำบ้าน เป็นการร้องเรียนการจำหน่ายกากอนามัยจำนวน 53 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเรื่องขายเกินราคาที่กำหนด ขายแพง ไม่ปิดป้ายราคา ปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งได้ทำการตรวจสอบครบทั้ง 53 เรื่องแล้ว ส่งดำเนินคดีทั้งสิ้น 11 คดี

ส่วนเรื่องร้องเรียนในภาพรวมทั้ง 4,200 เรื่อง เป็นการร้องเรียนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกมากที่สุด 1,819 เรื่อง รองลงมา คือ ขายแพง 921 เรื่อง ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ปริมาณไม่เหมาะสมกับราคา , ปิดป้ายแสดงราคาไม่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น 619 เรื่อง ปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น 396 เรื่อง แสดงราคาจำหน่ายปลีกไม่ตรงกับราคาที่จำหน่าย 229 เรื่อง ใช้เครื่องชั่ง มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มาตรฐาน 169 เรื่อง ขายเกินราคาที่กำหนด 26 เรื่อง สินค้าเกษตรตกต่ำ 14 เรื่อง กักตุนสินค้า 4 เรื่อง และปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผล 3 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว 3,619 เรื่อง ไม่พบผิด 3,459 เรื่อง ส่งดำเนินคดี 160 คดี และอยู่ระหว่างดำเนินการ 581 เรื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหมวดอื่น ๆ เริ่มมีการร้องเรียนเรื่องการค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการไม่แจ้งราคา แต่ให้ Inbox เพื่อสอบถามราคา การขายออนไลน์ในราคาสูงเกินจริง การค้ากำไรเกินควร การขายสินค้าไม่ตรงปก โดยสินค้าที่ร้องเรียน มีตั้งแต่ของใช้ประจำวัน เสื้อผ้า กระเป๋า ไปจนถึงสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงที่คนกักตัวอยู่บ้านและทำงานที่บ้าน เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใบด่าง พันธุ์ไม้ โดยมีกรณีที่น่าสนใจ เช่น เฟซบุ๊กสวนลุง ก. (สงวนชื่อจริง) พันธุ์ไม้ ผู้จำหน่ายบอนกระดาษด่างทางเฟซบุ๊ก ถูกร้องเรียนว่า ขายแพง ค้ากำไรเกินควร เพราะนำเมล็ดบอน (ไข่บอน) ที่ไม่ด่าง มาขายในราคาต้นด่าง เป็นต้น จึงขอให้ผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขาย เช่น มีตัวตนหรือไม่ มีการแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรือไม่ เพราะบางรายแค่เปิดหน้าร้าน แต่ไม่มีรายละเอียดใด ๆ และหากพบการหลอกลวง ก็ให้เก็บหลักฐาน เพื่อใช้ร้องเรียน เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 หรือแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งตำรวจท้องที่ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business